BIOCOVERS® kan zeer eenvoudig geïnstalleerd worden.

 

Installatieprocedure

Wat heb ik nodig

Image 

STAP 1

Body 

Verwijder alle onkruid, planten, bomen, struiken, … van de aan te leggen oppervlakte.

Opmerking

Body 
Let op: deze stap is zeer belangrijk! Bepaalde sterke onkruidsoorten zullen door het doek kunnen groeien als deze niet goed verwijderd zijn.
Image 

STAP 2

Body 

Nivelleer de oppervlakte. Het terrein dient mooi vlak te zijn.

Image 

STAP 3

Body 

Maak gebruik van een ladder voor de installatie op steile hellingen om beschadigingen aan het doek te voorkomen.

Image 

STAP 4

Body 

Zorg dat het doek goed aansluit tegen de bodem. Gebruik hiervoor metalen pinnen (20x30x20 of 20x20x20). De buitenranden kunnen eventueel ook (minimum 10 cm diep) ingegraven worden. Plaats zowel in de lengte- als in de breedteligging één pin per m². Voor een goede hechting dienen de overlapping en de centrale delen van de rol ook vastgemaakt te worden.

Image 

STAP 5

Body 

Zorg voor een overlapping van 10% van de breedte van de mat. Plaats de pinnen in de lengterichting op de overlapping. Houd rekening met de dominante windrichting voor het bepalen van de richting van de overlapping. (zie figuur)

Image 

STAP 6

Body 

Maak een incisie in de mat waar u een plant/boom wenst aan te planten. Een Y-vormige incisie is hier te verkiezen boven een X-vormige incisie.

Image 

STAP 7

Body 

Plooi de mat terug dicht na het planten en fixeer met 1 zo nodig 2 pennen; minimaliseer de vrije opening rond de plant/boom. Controleer na installatie of alle pinnen diep genoeg in de grond geduwd zijn.